บรุคไซด์วัลเล่ย์รีสอร์ท & สตรอเบอรี่ทาวน์ . ระยอง  ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับการ จัดประชุมระยอง จัดสัมมนาระยอง ขนาดใหญ่ รองรับได้กว่า 600 คน  และลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ รองรับได้กว่า 1,000 คน สถานที่จัดงาน เทศกาลดนตรี คอนเสิร์ต จัดเลี้ยง สังสรรค์ ปารตี้ Indoor, Outdoor, Walk Rally และฐาน Challenger Zone สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กลุ่ม รวมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ทันสมัย บริการอาหารนานาชาติหลากหลาย  สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อความสำเร็จในการประชุม

มีสัญญาณไร้สาย WiFi อินเทอร์เน็ต ให้ใช้งานในห้องประชุมทุกห้อง

ระบบเสียง

 • ลำโพง
 • ไมโครโฟน (แบบขาตั้งพื้น, แบบตั้งบนโต๊ะ และแบบไร้สาย)
 • ระบบเสียงแบบบูรณาการในห้องบอลรูม พร้อมหน่วยควบคุมกลางสำหรับการประสานการทำงานของระบบ

อุปกรณ์ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง

 • บริการน้ำดื่ม
 • ป้ายบอกทาง
 • โต๊ะลงทะเบียน
 • กระดาษ-ดินสอ
 • ข้อความติดฉากบนเวที
 • เวทีแบบเคลื่อนย้ายได้
 • กระดานฟลิปชาร์ทแบบเคลื่อนที่ได้
 • แท่นยืน และไมโครโฟน
 • ระบบแสง สี เสียง มาตรฐาน
 • อุปกรณ์ตกแต่งห้องประชุมมาตรฐาน

อุปกรณ์โปรเจกเตอร์

 • ระบบจอภาพคอมพิวเตอร์
 • โปรเจกเตอร์ LCD

ดาวน์โหลด

>
Function Room W x L (m.) Sq.m. Stage W x L (m.) Backdrop W x L (m.) Classroom Theatre U-Shape Banquet
Hilltop Hall (Bay) - 7 Bays 16 x 35 560 7.2 x 3.6 3.20 x 6 400 500 400 400
Hilltop Hall (Bay) - Front 4 Bays 16 x 20 320 7.2 x 2.4 3.20 x 6 150 200 200 180
Hilltop Hall (Bay) - Back 3 Bays 16 x 15 240 - 3.20 x 6 120 120 120 130
Chapel A 8 x 16.40 131 2.45 x 5.64 3 x 4 80-100 120 - 140 80 80
Chapel B 7.80 x 15.60 121 - 2 x 4 60 80 60 80
Lake Port A (Indoor) 8 x 14 112 - 2.40 x 4 - - - 50
Lake Port B (Indoor) 8 x 14 112 - 2.40 x 4 - - - 30
Lake Port (Out Door) 8 x 22 176 4 x 4 2 x 3.80 - - - 60
Here & There 4 x 8 32 - - - - - 30
Greenery Ø 25.80 523 5.1 x 8.35 4 x 8 - - - 500
The Island Ø 6.50 132 Ø 1.2 - - - - 50
Hollywood Ø 14.40 165 2.40 x 4 2 x 4 - - - 60
Terrace - - 2.40 x 3.6 2 x 4 - - - 150
The Cove 8 x 16 128 1.2 x 2.5 3.7 x 2.4 - - - 60
Panorama - - 3 x 5 - - - - 140
The Patio - - - - - - - 60
Holland Village - - - - - - - 400
จองห้องพัก

Hospitality Group: