Your Reservation

- ฟรี อาหารเช้า (สำหรับ 4 ท่าน) - ฟรี มินิบาร์ - ฟรี ค่าเข้าชมสตรอเบอรี่ทาวน์ - กรณีเด็กส่วนสูง 90 - 130 ซม. ไม่ใช้เตียงเสริม ชำระค่าอาหาร 100.- - กรณีเด็กส่วนสูงเกิน 130 ซม. กรุณาเลือกเป็นเตียงเสริม 800.-
View More Information
6,870.00 $/night
- ฟรี อาหารเช้า (สำหรับ 2 ท่าน)
- ฟรี มินิบาร์
- ฟรี ค่าเข้าชมสตรอเบอรี่ทาวน์
- กรณีเด็กส่วนสูง 90 - 130 ซม. ไม่ใช้เตียงเสริม ชำระค่าอาหาร 100.-
- กรณีเด็กส่วนสูงเกิน 130 ซม. กรุณาเลือกเป็นเตียงเสริม 800.-
View More Information
5,980.00 $/night
Add Services & Extras

- ฟรี อาหารเช้า (สำหรับ 4 ท่าน)
- ฟรี มินิบาร์
- ฟรี ค่าเข้าชมสตรอเบอรี่ทาวน์
- กรณีเด็กส่วนสูง 90 - 130 ซม. ไม่ใช้เตียงเสริม ชำระค่าอาหาร 100.-
- กรณีเด็กส่วนสูงเกิน 130 ซม. กรุณาเลือกเป็นเตียงเสริม 800.-
View More Information
5,980.00 $/night
Add Services & Extras

- ฟรี อาหารเช้า (สำหรับ 4 ท่าน)
- ฟรี มินิบาร์
- ฟรี ค่าเข้าชมสตรอเบอรี่ทาวน์
- กรณีเด็กส่วนสูง 90 - 130 ซม. ไม่ใช้เตียงเสริม ชำระค่าอาหาร 100.-
- กรณีเด็กส่วนสูงเกิน 130 ซม. กรุณาเลือกเป็นเตียงเสริม 800.-
View More Information
4,090.00 $/night
Add Services & Extras

- ฟรี อาหารเช้า (สำหรับ 6 ท่าน)
- ฟรี มินิบาร์
- ฟรี ค่าเข้าชมสตรอเบอรี่ทาวน์
- กรณีเด็กส่วนสูง 90 - 130 ซม. ไม่ใช้เตียงเสริม ชำระค่าอาหาร 100.-
- กรณีเด็กส่วนสูงเกิน 130 ซม. กรุณาเลือกเป็นเตียงเสริม 800.-
View More Information
6,870.00 $/night
Add Services & Extras

- ฟรี อาหารเช้า (สำหรับ 2 ท่าน)
- ฟรี มินิบาร์
- ฟรี ค่าเข้าชมสตรอเบอรี่ทาวน์
- กรณีเด็กส่วนสูง 90 - 130 ซม. ไม่ใช้เตียงเสริม ชำระค่าอาหาร 100.-
- กรณีเด็กส่วนสูงเกิน 130 ซม. กรุณาเลือกเป็นเตียงเสริม 800.-
View More Information
2,290.00 $/night
Add Services & Extras

1 2


Tel : 02 693 0233 , 08 0554 4477
contact@brookside.co.th / Line ID: @brooksideresort