พื้นที่ระเบียงจัดเลี้ยงริมทะเลสาบใต้ร่มไม้ใหญ่พร้อมชมวิวสะพานแขวน

* หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลัง