เกาะกลางทะเลสาบสุดโรแมนติก เหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

* หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลัง