ภัตตาคารริมทะเลสาบที่มีพื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง ถูกออกแบบให้เสมือนว่าคุณกำลังล่องเรือรับประทานอาหารบนเรือสำเภาขนาดใหญ่ในเทพนิยาย

* หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลัง