ภัตตาคารเรือนกระจกริมทะเลสาบที่มีพื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง มีบรรยากาศสบายๆ สไตล์ธรรมชาติ สามารถชมทัศนียภาพความสวยงามของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมได้แบบ 270 องศา

* หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลัง