ห้องประชุมขนาดกลางสุดหรูริมทะเลสาบ รองรับลูกค้าได้ 40 – 80 ท่าน

Facilities

  • เครื่องเสียง
  • Flipchart
  • Television
  • LCD Projector
* หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลัง