ลานจัดเลี้ยงริมทะเลสาบ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และเหล่าปลาน้อยใหญ่ที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำ

* หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลัง