ลานจัดเลี้ยงขนาดย่อม ที่สามารถชมวิวธรรมชาติได้ 360 องศา

* หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลัง