ลานกิจกรรม และจัดงานเลี้ยงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ พร้อมเวทีการแสดง สำหรับการจัดเลี้ยงสังสรรค์เป็นหมู่คณะ ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของฮอลแลนด์ วิลเลจ สำหรับรองรับกลุ่มสัมมนาหรือการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ รองรับลูกค้าได้ถึง 650 ท่าน

* หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลัง