บริการสถานที่ถ่าย Pre-Wedding สุดโรแมนติก (9.00น. – 17.00น.)

Package Pre-Wedding Price
ค่าสถานที่ + ห้องพัก Day Used 6 hour 3,500
ค่าสถานที่ (ไม่รวมห้องพัก) 2,500