สุดสนุกกับกิจกรรมของผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้น และการผจญภัย ซึ่งต้องใช้ทั้งความสามารถ กำลังกาย และสติปัญญา อุปกรณ์ต่างๆจะถูกออกแบบและติดตั้งอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างความท้าทายคนมาสู่บทเรียนแห่งความเพลิดเพลิน สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรท่าน
สถานศึกษาต่างๆ ให้ความไว้วางใจ เลือก Brookside Valley Resort สำหรับกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งสนุกสนานกับกิจกรรมเพิ่มทักษะและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆ มากมาย